Category: Skyltar.
Dörrskylten föds
Dörrskylten föds

Dörrskylt är ett av de modernare  inslagen  i vår historia. Det blev allt vanligare med dörrskylt när industrialiseringen tog fart och folk flyttade från landsbygden in till storstäderna för att söka jobb. Lägenheterna blev fler och fler och för att för att hitta åt rätt människor för brevbärarna  började man skriva sitt namn på dörrarna […]